Resultats

Estalvi eficiència energètica:

  • 12 propostes
  • 14% d’energia anual
  • 780 Tm d’emissions CO2 anuals
  • Amortització de les inversions en 4 mesos

Fotovoltaica per autoconsum:

  • Implantació del sistema
  • Reducció del 8% de consum
  • Establiment del SGE

Repte

Reduir els consums i costos energètics  i les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la planta productiva. Ser una empresa industrial pionera en la implantació de la UNE EN ISO 50001.

Solució

A través de la realització d’una auditoria energètica, inclusió en el grup de compra d’energia d’EPI i implantació de la norma UNE EN ISO 50001. Gestió energètica global dels consums i costos energètics.