Resultats

Estalvi eficiència energètica
  • 7 propostes
  • 7% d’energia anual
  • 32 Tn d’emissions de CO2 anuals
  • Amortització de les inversions en 20 mesos
Fotovoltaica per autoconsum
  • 12% de producció solar
  • 34 Tn d’emissions de CO2 anuals
  • Amortització de les inversions en 5 anys

Repte

Redactar el full de ruta per tal de reduir els consums i costos energètics i les emissions de gasos d’efecte hivernacle de 3 equipaments de l’Associació Alba.

Solució

A través de la redacció d’una auditoria energètica i l’execució d’una instal·lació de sola fotovoltaica per autoconsum del centre de producció de l’Associació Alba.