Resultats

  • 5.043 €/any 1 d’estalvi energètic
  • 33,6 MWh/any Producció d’energia estimada anual
  • 7,5 tones/any Reducció emissió de CO2

Repte

Optimització de la generació d’energia solar fotovoltaica i manteniment predictiu dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics en 12 fotolineres laborals.

Solució

Recollida de la informació d’energia fotovoltaica generada, energia consumida pels punts de recàrrega i energia intercanviada amb la xarxa, he integració amb la plataforma SmartDataSystem per a seguiment en temps real, càlcul de KPI ‘s de rendiment i generació d’alertes per manteniment predictiu.