Resultats

  • 2.300 €/any d’estalvis en tasques de gestió
  • 2.600 €/any d’estalvis en tasques per optimització de la contractació de potència i del funcionament del sistema de climatització

Repte

Monitoratge dels consums tèrmics, de gas i elèctrics de les oficines de 6 naus, 1 sala de festes i un edifici d’usos comuns, per a la repartició dels consums tèrmics i elèctrics i per la seva optimització.

Solució

Instal·lació de comptadors de gas, d’energia tèrmica i energia elèctrica, instal·lació de mesuradors de cabal d’aire i integració amb el sistema de ventilació dels edificis. Integració de totes les dades en la plataforma SmartDataSystem per el càlcul dels coeficients de repartició i per l’anàlisi i optimització dels consums.